Call Us Free: 1-800-123-4567

ร่วมงาน MUIDS Thai College Fair 2016

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559

โครงการBEC เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ ในงาน MUIDS Thai College Fair 2016 ณ โรงเรียนสาธิตมหิดล อินเตอร์ (ศาลายา)

โดยได้รับความร่วมมือจาก นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของโครงการ BEC มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับน้องๆ มัธยมปลายที่กำลังมองหาช่องทางการศึกษาแบบผสมผสาน เพื่อให้เกิดความชำนาญทั้งด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ โครงการได้รีบการตอบรับจากนักเรียนที่สนใจเป็นอย่างดี

untitled12

untitled13

untitled14

untitled15