Call Us Free: 1-800-123-4567

ได้รับเกียรติเรียนเชิญจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์เข้าร่วมบรรยายเเนะนำแนววิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อ

โครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ได้รับเกียรติจากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี ให้เดินทางไปเเนะแนวและให้คำปรึกษาเรื่องวิธีการสมัครเข้าศึกษาต่อในโครงการการสื่อสารภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจเมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2561 ทั้งนี้ อาจารย์สยารัตน์  ทองรุจิรัชต์กุล กรรมการโครงการฯเป็นผู้แทนโครงการฯ นำคณะไปทำการแนะแนวณ อาคารมัธยมศึกษา โรงเรียนสารสาสน์วิเทศราชพฤกษ์ จังหวัดนนทบุรี

 

Leave a Reply