Thammasat University
02-696-5658 , 02-696-5648

ปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยMOU 2559

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559

ปีการศึกษา 2559 ทางโครงการBEC ได้รับนักศึกษาแลกเปลี่ยน จาก MOUมหาวิทยาลัยและ MOU  ของคณะศิลปศาสตร์ รับนักศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 9 คน เพื่อเข้าศึกษาในโครงการทั้งนี้ได้มีการปฐมนิเทศนักศึกษาแลกเปลี่ยน วันที่ 11 สิงหาคม 2559